Türkiyedeki Üniversitelerde Hazırlık okulları ve bölümlerde yabancı dil eğitimi konusunda yapay zeka’nın kullanımı hakkındaki görüş ve tecrübelerin paylaşımına zemin sağlamak için planlanan bu çalıştay, Hazırlık okulumuzun yıllık olarak yapmayı planladığı çalıştay serisinin ilkidir. Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler ve eğitime olan yansımaları tartışılması ve ele alınması gereken önemli bir konudur. Çalıştay yabancı dil öğretimi açısından yapay zekanın kullanımına ilgi duyan ve biraz deneyimi olan kişilerin katılımına açıktır; fazla deneyimi olmayan ancak tartışmaları dinlemek isteyenler de dinleyici olarak katılmaya davetlidir.

Çalıştay kapsamında yabancı dil öğretimi ve öğrenimi alanında: müfredat geliştirme, öğretim, ölçme ve değerlendirme, yönetim ve profesyonel gelişim gibi farklı konulara değinilecektir. Çalıştayda sonunda bir rapor hazırlanarak Üniversitelerin Hazırlık Programları ve YüksekÖğretim Kurulu ile raporun paylaşılması hedeflenmektedir.

Çalıştay hibrid olarak planlanmıştır; hem yüzyüze Topkapı Kampüsü'nde, hem de çevrimiçi Zoom webinar’ı şeklinde gerçekleştirilecektir.  Her oturum başlangıcında konu ile ilgili yapılan sunumun ardından tartışma bölümü olacaktır. Yüzyüze katılım sağlayanlar tartışma kısmında gruplara bölünecek daha sonra grup içerisinde yapılan tartışmalar bütün katılımcılar ile paylaşılacak, genel bir tartışma sonrası fikirler raporlanacaktır. Online katılım sağlayanlar sadece dinleyici olarak katılabilir, ya da konular hakkında görüşlerini paylaşarak tartışmalara katkı sağlayabilirler. 

 

RATIONALE

This forum will provide grounds for sharing ideas and experiences concerning the usage of artificial intelligence in departments or preparatory programs of universities in Turkey. The fast-pace of the developments in artificial intelligence and its repercussions in education is a recent issue that needs to be considered, discussed, and addressed to be able to manage and make the most of this unavoidable truth. The forum is open to participation by those who are interested in AI and have somewhat experience in using it; however, those who do not have much experience but wish to listen to the discussions are also welcome to join as listeners. [KT1] (Register from the QR code on the poster)

The forum will address various topics from Curriculum Development to Instruction, from Testing and Assessment, Management to Professional Development. The logic of this forum is that each session will start with a presentation followed by small group discussions by participants, which will provide the basis for whole-group discussions on the topic. (As it is a hybrid event- online participants will have the chance to also deliver their opinions from the webinar chat, which will also be taken into consideration by the moderator of the webinar) A summary of the ideas will be provided at the end of each session, and reporters will take note as the forum’s discussions will result in a report / white paper, which will be sent to all universities’ Foreign Languages Departments and also to the Higher Education Council.

 

TARGET GROUPS

Teaching staff and managers in foreign languages departments or preparatory programs

Researchers

 

OBJECTIVES AND OUTCOMES

The forum is intended to be the beginning of a tradition of holding an annual forum at the Foreign Languages Department of FSMVU. The main objective of the forum is to be able to provide basis for discussion on recent issues such as AI and to gather ideas from experienced professionals. The end result of this first forum will be a white paper on AI in Foreign Languages Teaching and Learning, which we hope will be beneficial for  all foreign languages departments.

 

ORGANIZERS:

Inst. Koray TUNÇ

Inst. Niyazi AĞAOĞLU

Inst. Zeynep Bilgehan CAN

Inst. Mohsen ASKARI

Inst. Meryem Büşra ÜNSAL

Inst. Çiğdem SEVİLEN

Inst. Büşra Nur ÖZER MUSAOĞLU

Inst. Faraz ABBASIYAGHIN

 

CONTACT:

[email protected]

 

Final Report