Bölüm Başkanının Mesajı

     Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı olarak Asya ve Avrupa kıtalarının kesişim noktası, dünya başkenti İstanbul’da öğrencilerimize çok dilli ve çok kültürlü bir ortam sunuyor, onları küreselleşen dünyada karşı karşıya kaldığımız temel sorun ve meydan okumalara karşı bilgi ve beceriler ile donatmak için çaba sarf ediyoruz.

     Dünya vatandaşlığı kavramının hiç olmadığı kadar önem kazandığı günümüzde dünya dili olan İngilizce’nin de önemi gün geçtikçe artmaktadır. Biz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ailesi olarak bu süreçte sorumluluk alma motivasyonuna ve kararlığına sahibiz.

     Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yön verecek olan bireylerin eğitiminde rol oynamak, beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Yabancı Diller Bölümü olarak, bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirebilmek adına İngilizce Hazırlık Programımızı içerik, müfredat ve akademik kadro bağlamında özenle şekillendirmiş bulunuyoruz. Nitelikli akademik kadromuz, iletişim ve etkileşim odaklı dil öğretim yöntemlerimiz, gelişmiş eğitim teknolojisi altyapımız, şeffaf değerlendirme tekniklerimiz, donanımlı dersliklerimiz ve etkin dil öğretim materyallerimiz ile etkili ve verimli dil eğitimi sağlamaktayız.

    Temel hedefimiz öğrencilerimize temel düzey ve onu takiben akademik düzey İngilizce eğitimi sağlamaktır. Bu süreçte öğrencilerimize temel akademik beceriler olan bilgiyi işleme, eleştirel düşünme, tartışma, araştırma, not alma ve yazılı & sözlü sunum becerilerini edinmelerini sağlayarak onların kendilerine güvenen sosyal bireyler olmaları için çaba harcamaktayız. 

     Hedeflerimizi gerçekleştirme sürecinde azimle çalışarak katkıda bulunan tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.