SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1) Dış yeterlilik ile İngilizce Hazırlık Programlarından muaf olmak için hangi dış sınavlardan kaç puan almalıyım?

- Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını sunan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olarak lisans programlarına başlayabilirler. Eğitim dili %30 İngilizce olan programlara yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin, aşağıda belirtilen sınavların sonuçlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Bu işlemi tamamlayan lisans öğrencileri, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olacaklardır.

• FSMEPT: 65/100

• PTE Academic: 55/90

• TOEFL IBT: 72/120

• YDS: 65/100

• YÖKDİL: 65/100

• CPE: C

• CAE: C

Daha önce Eaquals, CEA veya DEDAK tarafından akredite olan Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemesi koşuluyla başarılı olduklarını belgelendirerek akademik takvimde belirtilen tarihlerde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na ibraz etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar.*

*Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, farklı bir üniversiteden alınmış İngilizce yeterlik sertifikası ya da denkliği olan dış sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde bulunabilir. İbraz edilen sonucun, güvenirlik ve eşdeğerlik şartlarını karşılamaması halinde öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyebilir".

 

- Dış yeterlilik ile %100 İngilizce Hazırlık Programlarından muaf olmak için hangi dış sınavlardan kaç puan almalıyım?

Eğitim dili %100 İngilizce olan programlara yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin, aşağıda belirtilen sınavların sonuçlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

• FSMEPT: 75/100

• PTE Academic: 55/90

• TOEFL IBT: 78/120

 

2) İngilizce Hazırlık Programı'nda kur ölçme ve değerlendirme?

- %30 İngilizce Hazırlık Programlarında öğrencilerin rota not ortalaması şu şekilde hesaplanır: %25 ara sınav, %18 portfolyo ve projeler (yazma %8, konuşma %10), %6 öğretim görevlisi değerlendirmesi, %5 küçük sınav, %6 Coursebook LMS ve %40 kur bitirme sınavı. Hazırlık programında kur geçme notu 100 üzerinden 65’tir.

- %100 İngilizce Hazırlık Programlarında öğrencilerin kur not ortalaması şu şekilde hesaplanır: %25 ara sınav, %24 portfolyo ve projeler (yazma %16, konuşma %8), %6 öğretim görevlisi değerlendirmesi, %10 çevrimiçi çalışmalar (%5 Achieve3000 küçük okuma sınavları, %5 MyELT veya Cambridge One), %35 final sınavı. Hazırlık programında kur geçme notu 100 üzerinden 70’tir.

 

3)  İngilizce Hazırlık Programı'nda eğitim süreci?

- İngilizce Hazırlık Programı, “EAQUALS” tarafından gerçekleştirilen kalite denetleme sürecini başarıyla tamamlayarak uluslararası ve bağımsız bir otorite tarafından akredite edilmiş bir programdır. Öğrenciler, akademik yılın başında Düzey Belirleme Sınavı’ndan aldıkları puana göre seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler (Başlangıç, Alt Orta, Orta). İngilizce Hazırlık Programı iki yarıyıl boyunca bir bütün olarak uygulanır ve toplam 4 kurdan oluşur. Her kur 8 hafta sürer. Her kurda haftada 20-30 saat ders verilir. İngilizce dersleri, dilin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ve aynı zamanda dilbilgisi ve kelime bilgisine odaklanır. Bir kurda okudukları seviyeyi geçme şartlarını karşılayan öğrenciler, bir sonraki kurda bir ileri seviyeye geçmiş olacaklardır. Söz konusu şartları karşılayamayan öğrenciler, bir sonraki kurda aynı seviyeyi tekrar etmek durumundadırlar. Her kur sonunda, öğrencilerin ve öğretim görevlilerin sınıfları değiştirilebilir. Sınıf değiştirme süreci tüm faktörler göz önüne alınarak yapılır ve öğrencilerin herhangi bir nedenle sınıf değiştirme talepleri kesinlikle kabul edilmez

 

4) Kur sonunda sınıfım değişti, arkadaşlarımın olduğu sınıfa geçmek istiyorum. Mümkün mü?

- Hayır, bu mümkün değil. Sınıf değiştirme işlemi tüm faktörler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir ve öğrencilerin herhangi bir nedenle sınıf değiştirme talepleri kabul edilmez.

 

.5) İngilizce Hazırlık Programında Portfolyo ve Sınavlar

Yazma portfolyosu, öğretim görevlilerinin verdiği yazma ödevlerinin dosyalanmış halidir. Öğrenciler, hazırlamış oldukları portfolyo ödevlerini belirtilen takvim içerisinde öğretim görevlilerine teslim etmek durumundadırlar. Konuşma projeleri sınıf içi performanslar olarak gerçekleşir. Detaylı bilgiler Öğrenci El Kitabında belirtilmiştir.

 

6) Quiz Sınavı nedir ?

Quiz sınavı, A1 (Elementary) düzeyindeki öğrencilerin kelime ve dil bilgisi bilgilerini ölçmektedir. A2 (Pre-Intermediate), B1 (Intermediate) ve B2 (Upper-Intermediate) öğrencilerinin ise okuma ve dinleme becerilerini ölçmektedir. Detaylı bilgiler Öğrenci El Kitabında belirtilmiştir.

 

7) Ara Sınav nedir ve ne zaman uygulanır?

- %30 İngilizce Hazırlık Programlarında Ara sınav (Achievement Test) her kurun 5. haftasında uygulanır. Sınav başlangıç ve alt-orta seviyeleri için okuma, dinleme, dilbilgisi ve kelime bölümlerinde açık uçlu sorulardan oluşur. Sınavın aynı zamanda alt-orta seviyesi için konuşma bölümü vardır. Orta ve Orta-Üst seviyelerinde ise okuma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. 

- %100 İngilizce Hazırlık Programlarında ise Ara sınav (Midterm) her kurun 5. haftasında uygulanır. Sınav A1 ve A2 seviyeleri için için okuma, dinleme, yazma, dilbilgisi ve kelime bölümlerinde açık uçlu sorulardan oluşur. Sınavın aynı zamanda konuşma bölümü vardır. B1 ve B2 seviyelerinde ise okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. 

 

8) Seviye Değerlendirme Testi nedir ve öğrenciler ne zaman girer?

- %30 İngilizce Hazırlık Programlarında Kur Bitirme Sınavı (Level Assessment Test), her kurun son haftasında uygulanır. Sınav başlangıç ve alt-orta seviyeleri için okuma, dinleme, dilbilgisi ve kelime bölümlerinde çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Aynı zamanda yazma ve konuşma bölümleri de vardır. Kur bitirme sınavı orta ve orta-üst seviyeleri için ise okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur. Kur içerisinde devam şartını sağlayamayan öğrenciler kur bitirme sınavına (Level Assessment Test) giremezler.

- %100 İngilizce Hazırlık Programlarında ise Final Sınavı her kurun son haftasında uygulanır. Sınav A1 ve A2 seviyeleri için okuma, dinleme, yazma, konuşma, dilbilgisi ve kelime bölümlerinden oluşur. Final sınavı B1 ve B2 seviyeleri için ise okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur. Kur içerisinde devam şartını sağlayamayan öğrenciler final sınavına giremezler.

 

9) FSMEPT (İngilizce Yeterlik Sınavı) nedir?

FSMEPT, okuma, yazma, dinleme ve konuşma kısımlarından oluşmakta olup açık-uçlu sorular içermektedir. Bu sınav, akademik yıl başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi sonunda ve yaz okulu sonunda uygulanır. Önceki akademik yılda hazırlık programına kayıtlı olan öğrencilerde, akademik yıl başında uygulanan FSMEPT’e girebilmek için başarı veya devam şartı aranmaz. Yeni kayıt öğrencileri için ise yalnızca DBS’den başarı şartı aranır. FSMEPT’ten toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olarak yerleştirildikleri lisans programlarına başlayabilirler. Öğrencilerin diğer FSMEPT’lere girmeye hak kazanabilmeleri için en az Orta (Intermediate) düzeyi başarıyla tamamlamış olmaları ve devam şartlarını karşılamaları gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı’nı tekrar eden öğrenciler, ikinci akademik yıllarında güz ve bahar dönemi sonunda uygulanan FSMEPT’e koşulsuz katılabilirler. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na tabi olan öğrencilerin, bölümlerine başlayabilmeleri için FSMEPT’ten başarılı olmaları veya Orta-Üstü (B2) düzeyini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık öğrenimi gören öğrencilerin bir sonraki akademik yılda bölümlerine başlayabilmeleri için başarı veya devam şartı aranmaz. Bu öğrenciler, başarısız olmaları durumunda Yabancı Diller Bölümü’nden İngilizce yeterlik sertifikası alamazlar. İsteğe bağlı İngilizce öğrenimi gören öğrenciler en az Alt Orta (Pre-Intermediate) düzeyini başarıyla tamamlamaları durumunda bölüm dersleri olan ING101 ve ING102 İngilizce derslerinden muaf sayılırlar. Öğrencilerin muafiyet başarı notu, hazırlık programında tamamladıkları kurlardaki başarı puanlarına göre işlenir. FSMEPT örneği İngilizce Hazırlık Programı internet sitesinden edinilebilir.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı olan öğrenciler, sertifikaların hazır olduğuna dair duyuru yapıldıktan sonra Yabancı Diller Bölümü’nden yeterlik sertifikalarını teslim alabilirler.

 

10) İngilizce Hazırlık Programına Devam Koşulları

Öğrenciler, her kurda derslerin en az %85’ine katılmak zorundadırlar. Kur bazında bu şartı karşılamayan öğrenciler, kur bitirme sınavına giremezler ve aynı seviyeyi tekrar etmek durumunda kalırlar.

 

10) Devamsızlığımı nasıl takip edebilirim?

Eğitmenler, devamsızlıkları günlük olarak takip eder ve devam bilgilerini otomasyon sistemine girer. Öğrenciler, kayıt sırasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile aşağıdaki bağlantıya tıklayarak otomasyon sistemi üzerinden katılımlarını kontrol edebilirler.

https://obs.fsm.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

Kullanıcı adım ve şifrem ile otomasyon sistemine giriş yapamıyorum, ne yapmalıyım?

Bu gibi durumlarda Öğrenci İşleri Ofisi ile iletişime geçilmelidir.

 

11) İngilizce Hazırlık Programında İzin Durumları

- Doktor raporu alınan günlere ait devamsızlıklar kesinlikle yoklamadan düşülmez. Ağır hastalık durumunda, heyet raporu, Covid 19 pozitif olduğuna dair rapor, 3 hekim tarafından onaylanmış sağlık raporu veya hastane yatış belgesinin ibraz edilmesi durumunda öğrenciler izinli sayılırlar. Öğrencilerin 3 iş günü içerisinde belgeleri ve dilekçeleri ile program asistanına (Kat:1 Ofis:107) başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği http://prep.fsm.edu.tr adresinden edinilebilir. Yerleşkeye giriş yaptıktan sonra rahatsızlanıp revire müracaat eden öğrenciler, revirdeki sağlık görevlisinin uygun görmesi halinde kendilerine verilen belge ile İngilizce Hazırlık Program asistanına (Kat:1 Ofis:107) müracaat etmelidirler.

Üniversitenin resmi olarak temsil edildiği sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan aldıkları resmi temsil yazısı ve faaliyet sonrası aldıkları katılım belgesi ile Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları durumunda faaliyetlere katıldıkları günler için izinli sayılırlar. Birinci dereceden akrabalarını kaybeden öğrenciler, bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla en fazla 5 gün (120 saat) izinli sayılırlar.

 

Detaylı tüm bilgilendirmeler "ÖĞRENCİ EL KİTABINDA" belirtilmiştir.