Kur Bitirme Sınavı (Level Assessment Test), her kurun son haftasında uygulanır. Sınav başlangıç ve alt-orta seviyeleri için okuma, dinleme, dilbilgisi ve kelime bölümlerinde çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Aynı zamanda yazma ve konuşma bölümleri de vardır. Kur bitirme sınavı orta ve orta-üst seviyeleri için ise okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur. Kur içerisinde devam şartını sağlayamayan öğrenciler kur bitirme sınavına (Level Assessment Test) giremezler.

 

LAT FINAL Speaking Exam Samples

Elementary Speaking Exam Sample

- Pre-Intermediate Speaking Exam Sample

Intermediate Speaking Exam Sample

Upper-Intermediate Speaking Exam Sample

Advanced Speaking Exam Sample