Vizyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerinin eğitim, kariyer ve sosyal hayatlarında dil bariyerlerini aşabilmiş bireyler olmalarına rehberlik etmeyi, teknolojideki son gelişmeleri dil eğitimi ile bütünleştirmeyi, çalışanlarının kişisel ve mesleki yönden devamlı gelişimini desteklemeyi ve bu bağlamda Üniversitemizin ve Bölümümüzün ulusal ve uluslararası arenada tanınır, kalite çalışmalarında öncü, topluma faydayı gözeten, saygın bir kurum olmasını hedefler.

Misyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerin lisans eğitimi ve sonrasında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu doğrultuda, öğrencilerin lisans derslerinde başarılı olmalarını sağlamak için yabancı dilde etkili konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak onları sosyal ve akademik hayata hazırlar. Problem çözme odaklı, iletişim becerileri yüksek, eleştirel düşünebilen ve bilgi teknolojilerine hâkim bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca, akademik kadrosunun karar alma mekanizmalarında aktif olmasını teşvik eder ve güvenli, huzurlu ve saygılı bir iş ortamı oluşmasını amaçlar.

Dil Politikası

Öğretim dili %30 oranında İngilizce olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı kapsamında 700-800 saat ders almak zorundadırlar. Öğretim dili Türkçe olan bölümlerdeki öğrencilerimiz ise lisans programlarına başlamadan önce İngilizce Hazırlık Programına isteğe bağlı olarak katılabilirler. Ayrıca, İngilizce Hazırlık Programının ardından, öğrencilere bölümlerinde dilsel ve terminolojik becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla İleri İngilizce I-I ve Akademik Yazma I-II dersleri sunulmaktadır.