Üniversitemizin dil eğitimine uluslararası mükemmellik onayı

Öğrencilere lisans eğitimi ve sonrasında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, dil eğitimi alanında uluslararası tanınırlığa sahip kalite değerlendirme ve akreditasyon kurumu EAQUALS tarafından “Dil Eğitiminde Mükemmellik” akreditasyonuna layık görüldü. Yabancı Diller Bölümümüz, bünyesinde barındırdığı İngilizce ve Arapça Hazırlık Programlarında 23-25 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan denetim sonucunda 8 alanda üstün görülerek dil eğitimini tescilledi.

Arapça alanında EAQUALS akreditasyonu alan tek üniversite olduk

Hükümetlere, öğretim kurumlarına ve bireylere liderlik, rehberlik ve destek sağlayarak dünya çapında dil eğitiminde mükemmelliği ve kaliteyi teşvik etmek misyonuyla hareket eden EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından yürütülen akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan Yabancı Diller Bölümümüz, 4 yıl geçerliği olan akreditasyon ile eğitim ve yönetim faaliyetlerinde öncü ve saygın bir kurum olma konumunu pekiştiriyor. Bölümümüz ayrıca, Arapça Hazırlık Programımızın akredite olmasıyla ülkemizde ve komşu coğrafyada İngilizcenin yanında Arapça dil eğitimi alanında da EAQUALS tarafından akredite olan ilk bölüm olarak büyük bir başarıya imza attı.

Modern dillerin öğretimi için kalite standartları geliştirerek dil öğrenenlerin deneyimlerini geliştirmek, dil eğitimi sağlayıcıları için bu standartlara göre akreditasyon sağlamak, pratik kaynaklar geliştirmek ve modern diller alanında çalışanlara eğitim ve destek sunmak amaçlarını taşıyan EAQUALS’ın, yükseköğretim kurumlarını denetim programının içeriği şu başlıklardan oluşuyor:

-Yöneticiler ile toplantılar yapmak

-Öğrenci, öğretmen odak grupları ve personel ile görüşmeler sağlamak

-Ders gözlemleri yapmak

-Akademik yönetim ve idari sistemlerin işleyişini kontrol etmek

-Çevrimiçi olarak depolanan materyaller dahil tüm önemli belgeleri kontrol etmek

-Dil merkezi tarafından kullanılan binaları ve fiziki ortamı incelemek

12 kategori 39 standartta denetim

EAQUALS akreditesi almak isteyen kurumlar, 12 alt kategoride 39 standardı sağladığını gösteren kanıtları hazırlayarak sürece dahil olabiliyor. Süreç içerisinde 3 defa hazırlanan ve güncellenen kanıtlar gerek çevrimiçi ortamda gerekse ön denetim ve ilk denetim basamaklarında fiziki olarak inceleniyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, EAQUALS akreditasyon sürecine 11 Şubat 2021’de başladı. Rapor ve kanıtların hazırlanması, ilk görüşmeler ve ön denetimin ardından ana denetim 23-25 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı. Denetim sonrası rapor ve nihai karar 17 Temmuz 2022 tarihinde açıklanarak akreditasyon süreci başarıyla tamamlandı.

8 alanda üstün başarı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün akreditasyon için gereken yüksek standartları karşıladığı belirtilen EAQUALS karar yazısında; öğretim, ders programları, ders organizasyonu, öğrenme kaynakları ve ölçme/değerlendirmenin yüksek kalitede olduğuna karar verildiği; kurumun, öğrenci ve çalışanlarının refahını korumaya büyük özen gösterdiği ifade edildi. Bölüm; Yönetim ve İdare, Kalite Güvencesi, Personel ile İletişim alanlarında “yüksek kalite standartlarını aşarak” mükemmel olarak değerlendirilirken, Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim, Değerlendirme ve Sertifikasyon, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Dil Öğrenme Ortamları ve Olanakları alanlarında da üstün olarak kaydedildi.

EAQUALS hakkında

EAQUALS, 1991 yılında, tüm diller için uluslararası bir kalite derneği ortak vizyonuna sahip bir grup eğitim uzmanı tarafından kurulmuş olan bir akreditasyon kurumudur. 30 yılın üzerinde tecrübe ve geçmişiyle, yabancı dil öğretiminde kaliteyi ve standartlaşmayı sağlamak amacı ile belirli kriterleri ortaya koymuştur. EAQUALS’ın stratejik partnerleri arasında; The Association of Language Testers in Europe (ALTE), The Council of Europe, The International Organisation for Standardisation (ISO), British Accreditation Council (BAC) bulunmaktadır.