Yurtdışı Dil Eğitimi Olanakları

Yurt Dışı Dil Eğitimi

İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı olan öğrencilerimiz, akademik yıl sonunda İngilizce dil becerilerini geliştirmek üzere yurt dışına dil eğitimine gönderilirler. Yurt dışı yaz okuluna gönderilen öğrencilerimizin uçak bileti, eğitim ve barınma masrafları üniversitemiz tarafından karşılanır.

Bu programı uygulamaktaki amacımız öğrencilerimizi başarıya motive ederek, onları çok dilli-çok kültürlü ortamlarda birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.

İngilizce hazırlık programı sonunda, her bölümden Mütevelli Heyeti'nin belirlediği kontenjan doğrultusunda bir grup öğrenci dil öğrenimi için yurtdışına yaz okuluna gönderilir. Yurt dışı dil eğitimi yaklaşık 5-6 haftalık bir süreci kapsar. Yurt dışına, her bölümden bölüm kontenjanına göre en başarılı öğrenci ya da öğrenciler gönderilir.

Programa katılmak isteyen öğrencilerimiz değerlendirmeye tabi tutulurlar. Değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir.

Pre-intermediate seviyesindeki ortalamalarının %30'u, Intermediate seviyesindeki ortalamalarının %30'u ve Yurt dışı Yeterlik Sınavı notunun %40'ı alınarak hesaplanır. Yurt dışı Yeterlik Sınavı'na ilk üç kurdaki not ortalamasına göre yapılan sıralamada her bölümden en başarılı %40'lık dilime giren öğrenciler katılabilirler. Herhangi bir sebepten ötürü kur tekrarına düşen veya disiplin cezası alan öğrenciler bu sıralamaya giremez ve Yurt dışı Yeterlilik Sınavı’na alınmazlar.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz sertifika ile ödüllendirilir.

Öğrencilerimizin önceki yıllarda katıldıkları dil okulu programları:

- 2010-2011 The University of Georgia, Amerika Birleşik Devletleri

- 2011-2012 St Giles Dil Okulu, Brighton, İngiltere

- 2012-2013 ETC International College, Bournemouth, İngiltere

- 2013-2014 ETC International College, Bournemouth, İngiltere

-2014-2015 Beet Language Center, Bournemouth, İngiltere

-2015-2016 University of Essex, İngiltere

-2016-2017 University of Essex, İngiltere

-2017-2018 University of Essex, İngiltere

-2018-2019 Oxford International College Greenwich, İngiltere

-2021-2022 New College Liverpool, İngiltere